Handboogvereniging de Vrijheid organiseert door het jaar heen verscheidene activiteiten, zowel voor leden en hun vrienden/familie als voor niet-leden. Voor de jongeren van onze vereniging worden jongerenavonden geörganiseerd. Tijdens deze avonden wordt er voor de jongeren een activiteit bedacht, zodat onze jongeren ook buiten het boogschieten om een gezellige tijd kunnen hebben en elkaar in een andere context beter kunnen leren kennen.

Voor leden en hun vrienden en familie proberen we ieder jaar een familiedag, waarbij ook vrienden en familieleden van onze leden kennis kunnen maken met de sport. Een van de favoriete activiteiten van deze familiedagen is het cloutschieten, waarbij geprobeerd wordt om pijlen zo ver mogelijk weg te schieten. Hierna gaan we met z’n allen gezellig barbecueën.

Regelmatig wordt de Vrijheid door onder andere de ZOV gevraagd om tijdens een activiteit als Valentijnsdag of de Kerstmarkt, ergens in het dorp een clinic te houden. Dit houdt in dat wij een informatiestalletje uitstallen en daarnaast een aantal doelen opstellen waar iedereen een aantal pijlen kan schieten. Bij deze clinics is professionele begeleiding aanwezig waardoor alles veilig gebeurt, en natuurlijk zijn deze mensen altijd bereid om uw vragen over de handboogsport te beantwoorden.

Naast al deze activiteiten wordt de Vrijheid ook met enige regelmaat gevraagd door scholen om voor de leerlingen cursussen te organiseren. De Vrijheid kan deze cursussen zowel in haar eigen clubgebouw als op locatie organiseren. Een goed voorbeeld van één van deze samenwerkingen is het Zernike College, ieder jaar krijgen wij zo’n 100 leerlingen over de vloer die wij leren boogschieten.

Een aantal actieve leden van de Vrijheid maakte iedere maand een nieuwsbrief voor en door de leden van de vereniging, genaamd de Rozetgazette. Meer hierover kunt u vinden onder het kopje Rozetgazette.

Ook geïnteresseerd in een clinic of cursus? Mailt u dan naar secretariaat@hvdevrijheid.nl